Hudební kroužky

 

 Rozvrh hodin se bude domlouvat na informačních schůzkách,

proto je účast na nich nutná.

 

ELEKTRONICKÉ VARHANY

 

Vedoucí kroužku: Michaela Zobačová, Bc. Ivana Lánová, Ing. Petr Janů …

Pro děti od 8 let. Zábavná forma poznávání not, tónů, akordů, hra lidových  a populárních písniček s akordickým doprovodem v hudebních stylech - balada, valčík, polka, country...

Individuální rozvrh, hra na elektronické varhany, příprava na vystoupení.

 

Informační schůzka 16.9.2019 v DDM, Horní                                                                                           

                                                  v 16,30 hod. pokročilí (pokračování)   

                                                  v 17,00 hod. začátečníci

Školné: dle počtu dětí v hodině

1 700,- Kč/2 děti                                                          

2 900,-Kč/1 dítě                                                           

 

FLÉTNA

 

Vedoucí kroužku: Markéta Zachová, Kateřina Padalíková

Pro děti od 6 let. Rozdělení dle pokročilosti a věku, základy hry na zobcovou
flétnu, příprava na vystoupení.

 

Informační schůzka 16.9. 2019 v DDM, Horní 2                                                                                             

                                                  v 15,30 hod. pokročilí (pokračování) 

                                                  v 16,00 hod. začátečníci

Školné: dle počtu dětí v hodině

1 400,- Kč/3 děti                                                             

1 700,- Kč/2 děti                                                            

  

HUDEBNÍ KROUŽEK

 

Vedoucí kroužku: Markéta Zachová

Pro předškoláky z MŠ, 1. a 2. tříd ZŠ, výuka hrou zaměřená na zpěv, začátky hudební a tanečně pohybové průpravy, příprava na vystoupení.

 

Informační schůzka 16.9.2019 v 16,15 hod. v DDM, Horní                                                                                           

Školné:  800,-Kč / 1 hod. týdně pro 8  účastníků

  

 KLAVÍR

 

Vedoucí kroužku: Michaela Zobačová, Bc. Ivana Lánová, Kateřina Padalíková,

                               

Pro děti od 9 let, rozdělení dle pokročilosti.  Individuální rozvrh, výuka čtení z not, hra na nástroj, příprava na vystoupení.

 

Informační schůzka 16.9.2019 v DDM, Horní                                                                                            

                                                  v 17,30 hod. pokročilí (pokračování)   

                                                  v 17,45 hod. začátečníci

Školné: dle počtu dětí v hodině

1 700,- Kč/2 děti                                                          

2 900,-Kč/1 dítě                                                           

 

KYTARA akordická 

 

Vedoucí kroužku: Leona Paseková,  Markéta Zachová

Pro děti od 9 let, začátečníky, mírně pokročilé, poznávání not, akordů, hra písniček, příprava na vystoupení.

 

Informační schůzka 18.9.2019 v DDM, Horní                                                                                           

                                                  v 16,30 hod. pokročilí (pokračování)   

                                                  v 17,00 hod. začátečníci

Školné: dle počtu dětí v hodině

1 400,- Kč/3 děti                                                         

1 700,- Kč/2 děti                                                          

   

KYTARA elektrická doprovodná

 

Vedoucí kroužku: Petr Hofman

Pro děti od 9 let, začátečníky, mírně pokročilé, poznávání not, akordů, hra písniček, příprava na vystoupení.

 

Informační schůzka 19.9.2019 v DDM, Horní                                                                                           

                                                  v 16,45 hod.   

Školné: dle počtu dětí v hodině

1 400,- Kč/3 děti                                                          

1 700,- Kč/2 děti                                                         

 

 

   

 

 


 

KONTAKT

 

Jaroslava Lánová

Active SVČ

Dolní 3

Žďár nad Sázavou

591 01

 

tel.: 731 674 618

lanova@activezdar.cz

 

 

 

 

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

 

Návod na přihlášení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting