Výtvarné a estetické kroužky

  

KERAMICKÝ KROUŽEK

 

Vedoucí kroužku:

Milena Houfová        pondělí od 16,30 do 18,00 hod.

Jaroslava Lánová       středa od 16,00 do 17,30 hod.    

 Anežka Miškovská     čtvrtek od 15,30 do 16,30 hod.

Pro děti od 6 let, rozdělení dle věku a pokročilosti, drobná keramika, práce na kruhu, glazování, keramické techniky.

 

Informační schůzka : keramická dílna v DDM, Horní 2

                                     17.9.2019 v  17,00 hod.  – pondělí M. Houfová

                                     17.9.2019  v 16,00 hod.  děti – středa, čtvrtek  J. Lánová

Školné: pondělí, středa    1 400,- Kč,                             

                              čtvrtek   1 200,- Kč                              

 

KERAMICKÝ KROUŽEK – pro rodiče a děti

 

Vedoucí kroužku: Jaroslava Lánová

čtvrtek od 17,30 - 18,30  hod.,

sudý pátek od 15,30 do 17,00  hod.

Děti od 5 do 9 let, společná práce, drobná keramika, glazování, keramické techniky.

 

Informační schůzka 17.9.2019 v 16,45 hod. dospělí, rodiče s dětmi

keramická dílna v DDM, Horní 2

Školné: na celý rok 1 900,- Kč/rodina                           

 

PALIČKOVÁNÍ

 

Vedoucí kroužku: Jaroslava Lánová

úterý od 15,00 hod.

Pro dívky od 8 let, začátečnice i pokročilé, základy paličkování, ruční výšivky a šité krajky, možnost realizace vlastních návrhů a návrhů výtvarníků (obrázky, šperky, pokrývky).

 

Informační schůzka a zahajovací hodina 1.10.2019 v 15,00 hod. DDM,Horní 2

Školné:  1 300,- Kč/2 hod.                                                

 

PRAKTICKÁ DÍVKA 

Vedoucí kroužku: Jitka Kalasová

Pro dívky od 8 let 

Kroužek je zaměřen na ruční práce zejména na základy šití, vyšívání, pletení, háčkování. Naučené techniky dívky uplatní při výrobě praktický doplňků. Činnosti lze doplnit i různými kreativními technikami.

 

Informační schůzka 18.9.2019 v 16,30 hod. v DDM, Horní 2

Školné:  900,- Kč

 

RUČNÍ PRÁCE

 

Vedoucí kroužku: Jaroslava Láno

pondělí od 15,00 hod.

Pro děti od 8 let do 15 let, výuka různých rukodělných technik, modelování, výroba módních doplňků, šperků z textilu, kůže apod.

 

Informační schůzka 17.9.2019 v 16,00 hod. v DDM, Horní 2

Školné: 1 300,- Kč/2 hod.                                      

 

 

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA

 

Vedoucí kroužku: Kateřina Hájková

Pro děti od 6 do 8 let, výuka různých výtvarných technik, ruční práce, orientace na jemnou motoriku.

 

Informační schůzka  19.9.2019 v 15,45 hod. v DDM, Horní 2

Školné:  900,-

 

VÝTVARKA s Romanou

 

Vedoucí kroužku: Mgr. Romana Šimurdová

středa od 16,00 hod.

Pro děti od 9 do 15 let, rozdělení podle věku, výuka různých výtvarných technik, modelování. Předpokládaný den schůzek je středa.

 

Informační schůzka 19.9.2019 v 16,15 hod. v DDM, Horní 2

Školné:  1 300,- Kč/2 hod.                                      

 

ZRUČNÁ DÍLNA 

Vedoucí kroužku: Jitka Kalasová

Pro chlapce od 8 let 

Kroužek je zaměřen na základní práce se dřevem, kovem i jiným materiálem. Získané dovednosti chlapci uplatní při výrobě praktický předmětů. Činnosti lze doplnit i různými kreativními technikami.

 

Informační schůzka 18.9.2019 v 17,00 hod. v DDM, Horní 2

Školné: 900,- Kč

 

 

 


 

KONTAKT

 

Jaroslava Lánová

Active SVČ

Dolní 3

Žďár nad Sázavou

591 01

 

tel.: 731 674 618

lanova@activezdar.cz

 

 

 

 

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

 

Návod na přihlášení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting